Med Specialöppettider kan man erbjuda olika tjänster vid olika tidpunkt. Du kan till exempel ha en typ av tjänster på förmiddagen och en annan på eftermiddagen eller olika på veckodagar och helger.

Med funktionen kan du även anpassa priset för tjänster över tiden. Du kan ha ett lägre pris när efterfrågan är lägre och ett högre under dina mest hektiska timmar på veckan.

FÖRDELAR

Anpassa och maximera

Med Specialöppettider öppnas nya möjligheter till anpassning av dina tjänster, ditt erbjudande och dina priser över tiden. Några av fördelarna är:

  • Anpassa utbudet – Till dina kunder och dina preferenser
  • Maximera dina intäkter – Ta mer betalt när efterfrågan är störst
  • Jämna ut efterfrågan – Locka fler kunder när det är lite lugnare
SÅ FUNGERAR DET

Enkelt och smidigt

Olika tider på dagen eller veckan har olika förutsättningar. Med Specialöppettider skapar du olika tidstyper anpassade till förutsättningarna. Du kan till exempel ha en tidstyp för förmiddagar med en viss typ av tjänster och ett lägre pris. Sedan kan du ha en annan tidstyp för eftermiddagar med andra tjänster och högre pris. Eller så har du samma tjänst på förmiddagar och eftermiddagar men med olika pris? Eller så kombinerar du båda? Med Specialöppettider anpassar du enkelt och smidigt din verksamhet efter dina förutsättningar.