Tillväxt och unika funktioner tillsammans

Vi är övertygade om att framtidens tjänster kommer att bokas utan dyra mellanhänder direkt hos leverantören. Vi vet att 94% av alla tjänsteleverantörer får nya kunder på grund av personliga referenser, synlighet på Google och närvaro på sociala medier, för vi har tillgång till siffrorna. För oss finns inga alternativ till de effektivaste lösningarna därför att i längden vill ingen betala för något annat. Vi tror att enda sättet att behålla kunder är att vinna deras förtroende, få dem att växa och förtjäna dem, därför låser vi aldrig in dem. I en tid då den starke gärna utnyttjar den svage tror vi fortfarande på win-win.

Vi är Boka.

Några funderingar? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Boka eller hur våra bokningssystem kan användas i din verksamhet? Kontakta oss, vi älskar att prata med våra kunder!